www.rosen.fi

Miten puhutaan vauvaa?

Dialoginen Vauvatanssi® vuoropuheluna vauvan kanssa

Vauvoille ja vanhemmille tarkoitetut tanssiryhmät Helsingissä:
Mukaan vauvatanssiin!

DIALOGINEN VAUVATANSSI® on PsL Kirsti Määttäsen kehittämä vauvalähtöinen menetelmä, joka perustuu teoriaan pikkuvauvan kokemisen ja ymmärtämisen tavan kehityksestä jo kohtuvaiheesta alkaen. Menetelmän perusideana on aktiivisesti luoda vauvalle ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen kokemuksia n. kahden kuukauden iästä alkaen. Näistä kokemuksista vauvat ilahtuvat ja innostuvat silminnähden ensi tuokiosta alkaen.

VAUVATANSSI™-menetelmässä luodaan liikesarjoista yhteinen toiminnallinen kieli, paritanssia muistuttava vastavuoroinen yhteisymmärrys vauvan ja aikuisen välille. Olennaista vauvatanssissa on, että vanhemmat oppivat tunnistamaan vauvan tavan ilmaista ymmärtävänsä sekä vauvan aloitteet omalle tasavertaiselle ”puheenvuorolleen” liikkeiden dialogissa.Tähän vauvatanssin erityisyyteen perustuu sen selkeästi havaittava myönteinen vaikutus lapsen itsetunnon ja ajattelutaidon kehitykselle. Tanssivauvojen vanhemmat voivat sangen pian havaita vauvan levollisen hyväntuulisuuden ja seurallisuuden, keskittymiskyvyn ja pitkäjänteisyyden sekä toiminnan taitavuuden vakaan kasvun.
(Ote Kirsti Määttäsen© kirjoittamasta menetelmän esittelystä, tekijän luvalla)

Menetelmän kouluttaja hyväksytyn vauvatanssiohjaajan pätevyyden saamiseksi on Kirsti Määttänen, Vauvatanssi ry:n puheenjohtaja. Yhteydenotot (esim. luennot ja koulutuspyynnöt työyhteisöille) kirstima@saunalahti.fi tai
puh 040-568 4906

Lue lisää Vauvatanssi™-menetelmästä:
Määttänen, Kirsti 2003: Tunnot ja liikkeet sanattoman ymmärtämisen perustana. Kirjassa: Niemelä, Pirkko & Siltala, Pirkko & Tamminen, Tuula (toim.) Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Ss.58-69. WSOY, Helsinki.
Määttänen, Kirsti 2005: Dialoginen vauvatanssi kehityksen edistäjänä. Stakes, Aiheita 2/2005.